Inskolningen

Hur lång tid tar inskolningen?

Hos oss får inskolningen ta den tid som behövs. Inget barn ska separeras från sina föräldrar förrän det är moget för det. Det vanliga är att inskolningen tar omkring 2 veckor, men det är högst individuellt. Läs gärna mer på våra inskolningssidor >>. 

Hur går inskolningen till?
Vi har en inskolningsplan som bygger på att man lämnar barnet korta stunder, 45 minuter under de första dagarna. Tanken är att barnet måste ges tid att förstå vad som händer. Vi lyssnar aktivt på barnets reaktioner och ger även barnet möjligheten att själv ty sig till den pedagog som känns naturlig. Samtidigt finns hela tiden fler pedagoger till hands för att bygga upp en trygg relation till barnet och till föräldrarna. För oss är det viktigt att hela familjen blir en del av inskolningen. Om föräldrarna känner sig trygga blir barnet tryggt.

När är den bästa åldern att börja förskolan?
Det spelar ingen roll hur gammalt ditt barn är när det börjar hos oss. Vi anpassar alltid inskolningen efter barnets egna förutsättningar och behov. Hos oss på Lysande förskolan är det vanligast att barnet börjar när det är 12-16 månader.