Matematik i leken. Genom att stapla cirklar på varandra utvecklar barnet bland annat sin urskillningsförmåga och finmotrik. Matematik i leken. Genom att stapla cirklar på varandra utvecklar barnet bland annat sin urskillningsförmåga och finmotrik.

Så arbetar vi på Lysande Förskolan

På Lysande Förskolan vill vi att alla barn ska utvecklas till trygga personer som vågar tro på sig själva, ta plats och utveckla alla sina sidor. Vi vill främja barnens utveckling och lärande genom olika inspirerande och utmanande aktiviteter. Vi följer läroplanen Lpfö18 för förskolan, och varje avdelning har ett tydligt veckoschema där barnen arbetar med följande kunskapsområden:

Språk, kommunikation och kultur
Lysande Förskolan vill att alla barn ges möjlighet att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd. Vi vill att barnen ska utveckla förmågan att leka med ord, berätta om sina upplevelser, uttrycka sina tankar och ställa frågor. Därför får barnen bland annat öva på att läsa och skriva bokstäverna i sitt eget namn, lyssna på och återberätta sagor, leka med rim och ramsor samt diskutera kring bilder.

I gympasalen klär vi ut oss eller dansar. I gympasalen klär vi ut oss eller dansar.

Sång, musik och dans
Hos oss vill vi ge alla barn möjlighet att utveckla sin skapandeförmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter genom sång, musik och dans. Vi vill att alla barn ska få möjlighet att upptäcka den glädje och inspiration som finns i musikens och dramatiserandets värld och även känna sig trygga i att uppträda inför varandra. 

Hos oss är barnen ute mycket. Vår fina gård utmanar till rörelse och spring. Hos oss är barnen ute mycket. Vår fina gård utmanar till rörelse och spring.

Gymnastik, rörelse och motorik
På Lysande Förskolan vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla sin motorik och kropps-uppfattning. Vårt mål är också att barnen ska få förståelse för hur motion påverkar hälsan. Därför får barnen bland annat möjlighet att leka bollekar, springa hinderbanor, gunga och klättra eller härma rörelser. Vi övar också på att gå i trappor, att klä på oss eller att klippa med sax längsmed olika linjer.

På Lysande förskolan får barnen bland annat öva på att räkna och sortera föremål utifrån antal, mängd, färg och andra egenskaper. På Lysande förskolan får barnen bland annat öva på att räkna och sortera föremål utifrån antal, mängd, färg och andra egenskaper.

Naturkunskap, teknik och matematik
På Lysande Förskolan vill vi att barnen utvecklar förmågan att använda matematik för att undersöka vardagliga frågor och problem. Vårt mål är att alla barn ska få förståelse för begreppen mängd och antal. Barnen ska också få utforska samband i naturen och bekanta sig med den teknik som omger oss i vardagen. Barnen får bland annat sortera och gruppera föremål utifrån färg och form, lägga pussel och bygga av återvunnet material.

Varje år firar vi Lysande förskolans dag. Då är alla barn, föräldrar och pedagoger utklädda. Varje år firar vi Lysande förskolans dag. Då är alla barn, föräldrar och pedagoger utklädda.

Drama och teater
På Lysande Förskolan vill vi att barnen ska våga förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter genom bland annat fanatsilek och drama. Barnen ska få möjlighet att utveckla en tillit till sin egen förmåga men också kunna sätta sig in i andra kompisars perspektiv. Därför får barnen klä ut sig och leka rollekar, leva sig in i olika sagor, berätta roliga historier för varandra eller härma olika djur.

Genom skapandet får barnen möjlighet att öva på sin finmotorik, vara kreativa och förmedla sina upplevelser. Genom skapandet får barnen möjlighet att öva på sin finmotorik, vara kreativa och förmedla sina upplevelser.

Skapande
Målet med skapandet på Lysande Förskolan är att barnen ska få utveckla förmågan att bygga och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Barnen ska också få möjlighet att utveckla ett intresse för bilder och olika medier. Därför får barnen bland annat rita självporträtt, göra collage av bilder i tidningar, göra armband av träpärlor, skapa figurer i lera och måla med pensel.

Exempelschema - klicka på bilden för att se hur en vecka kan se ut hos oss!

Klicka på schemat för att förstora det.Lysande Förskolan arbetar med det digitala verktyget Unikum. Det ger dig som förälder möjlighet att vara närmare ditt barns vardag på förskolan  genom att regelbundet kunna ta emot information kring ditt barns lärande och aktiviteter samt följa förskolans verksamhet via webb, smartphone eller surfplatta.