På Lysande Förskolan arbetar vi hela tiden med att förbättra vår verksamhet på alla plan. Vi  utvärderar och analyserar kontinuerligt våra arbetsmetoder och lyssnar på både medarbetares och familjers önskemål . De viktigaste delarna i vårt kvalitetsarbete är:
 

 • Regelbunden pedagogisk planering, uppföljning och analys
 • Individuell portfoliopärm, dokumentation och utvecklingssamtal för varje barn
 • Föräldramöten och förskoleråd med föräldrarepresentanter
 • Tillsynsrapporter och inspektionsrapporter
 • Likabehandlingsplan och barnsäkerhetspolicy
 • Bearbetade rutiner, policydokument och egenkontroll
 • Kundnöjdhetsundersökningar
 • Medarbetarundersökningar
 • Vidareutbildning av personal
 • Systematisk hantering av synpunkter och önskemål
 • Tystnadsplikt och anmälningsuppmaning
 • Löpande information till föräldrar genom det digitala verktyget Unikum och verksamahetsbrev.
Utbildning i HLR/Första hjälpen för barn
Utbildning i HLR/Första hjälpen för barn