Våra pedagoger

På Lysande Förskolan vågar vi påstå att vi har världens bästa pedagoger. Våra pedagoger vet att barnets egen förståelse är en förutsättning för allt lärande och allt växande. Därför är de aktiva och närvarande – i alltifrån det allra första mötet med barnet till varje enskild situation i den dagliga verksamheten för att se, beskriva och förklara. Våra pedagoger är utbildade förskollärare eller barnskötare. Alla är också särskilt utbildade i Emotionell Pedagogik.

Lyhörda och respektfulla
Hos oss utstrålar pedagogerna trygghet, kärlek och glädje. De är ansvariga för allt som rör barnen - deras individuella behov, deras lärande och deras utveckling. Därför är vi noga med att alla som arbetar hos oss är lyhörda, respektfulla och positivt inställda till barnens egna initiativ och självklara inflytande.

Flexibilitet - utan hårda regler
På Lysande Förskolan tror vi inte på stränghet och hårda regler. Däremot tror vi på respekt och en kärleksfull tanke i varje pedagogisk handling. Därför är våra pedagoger alltid närvarande, alltid flexibla och alltid uppmärksamma på barnets behov, såväl de fysiska som de känslomässiga.