Välkommen till Lysande Förskolan!

Hos oss får ditt barn en lysande start i livet. Tillsammans med våra engagerade pedagoger får barnet utvecklas utifrån sina egna intressen och förutsättningar. Vårt arbetssätt är
LF-Emotionell Pedagogik®  som bygger på flexibilitet, glädje och bemötande. Varmt välkommen till Lysande Förskolan i Sundbyberg!Friluftsinriktning
På Lysande Förskolan har vi friluftsinriktning vilket innebär att barnen vistas utomhus så mycket som möjligt, både på förmiddagen och på eftermiddagen samt i olika väderlek. Målet med utomhusprofilen är friskare barn, mer stimulans åt hjärnan och en ökad medvetenhet om djur, natur och våra olika årstidsväxlingar. Målet med våra utflykter är att barnet ska öka sin kännedom om närmiljön, stärka sin känsla av frihet och gemenskap samt bygga upp sin kondition och sin muskulatur.

LF-Emotionell Pedagogik
® 
LF-Emotionell Pedagogik®  är ett unikt pedagogiskt koncept som grundats och utvecklats av Lysande Förskolans huvudman och utbildningsasvarig, Sara Bruce. Alla pedagoger på Lysande Förskolan har utbildats i och arbetar utifrån pedagogiken. Denna metod fungerar som ett komplement till förskolans läroplan Lpfö 18.

Hos oss är ditt barn i goda händer
På Lysande Förskolan genomsyras den dagliga verksamheten av mycket omtanke och förståelse. Våra pedagoger är alltid lyhörda och respektfulla mot barnen, och uppmuntrar dem att uttrycka alla sina tankar och känslor utan begränsningar. På Lysande Förskolan arbetar vi inte efter gamla principer eller hårda regler, utan tycker att alla barn måste få vara busiga, påhittiga och nyfikna. Vår metod är att alla barn föds lysande och att det är vår uppgift att lotsa dem vidare mot en lika lysande framtid!

Vi lyfter barnens kreativitet
På Lysande Förskolan tar vi tillvara barnens fantasi och kreativitet. Därför lägger vi stor vikt vid att miljön är genomtänkt och inbjudande. Vi har sångsamling och skapande aktiviteter varje dag, och på alla avdelningar finns utklädningskläder och gott om plats för barnen att leka rollekar.

Rörelse och gymnastik
Hos oss tycker vi också att rörelse och gymnastik både ute i naturen och inomhus är viktigt. Varje dag är vi utomhus på både för- och eftermiddagen och tar gärna promenader till parkerna i närområdet. Vi vistas även mycket i vår egen härliga gymnastiksal där det finns olika redskap för att öva balans och motorik. Läs mer om oss och hur vi arbetar här >>


Lokalerna
Lysande Förskolans lokaler är ljusa och fräscha där miljön är anpassad för att skapa nyfikenhet och intresse för barnen. Rummen bjuder in till lek, fantasi och lärande på barnens nivå. För mer bilder ta gärna en titt i vårt bildgalleri.

Glad sommar 2021
Glad sommar 2021

Pedagoger och trygga barn
Lysande Förskolans pedagoger har arbetat hos oss i många år. Vi har en mycket låg personalomsättning vilket ger barnen den trygghet och säkerhet de förtjänar. På Lysande Förskolan vågar vi påstå att vi har världens bästa pedagoger. Våra pedagoger vet att barnets egen förståelse är en föutsättning för allt lärande och allt växande. Därför är de aktiva och närvarande - i alltifrån det allra första mötet med barnet till varje enskild situation i den dagliga verksamheten för att se, beskriva och förklara. Våra pedagoger är utbildade förskollärare eller  barnskötare. Alla är också särskilt utbildade i LF-Emotionell Pedagogik® 

En dag på förskolan – en härlig flygresa 
Som pedagog på Lysande Förskolan är man en del av flygplanets besättning. Pedagogens  uppgift är att se till att passagerarna – våra Lysande barn – får en behaglig flygresa oavsett eventuell turbulens. Genom pedagogernas professionella, positiva och lyhörda sätt ser de alltid till att barnen och deras föräldrar landar med en glad och trygg känsla vid dagens slut. 

(2015-11-30)
Lysande Förskolan är ett av årets gasellföretag 

Lysande Förskolan AB är mycket stolta över att vara nominerade till årets gasellföretag 2015 av Dagens Industri. Utmärkande för ett gasellföretag är att det är snabbväxande, att det har sunda finanser och framför allt - att det skapar flest nya jobb i länet. 
- Efter fem års intensivt arbete känns det nu fantastiskt att bli uppmärksammade för att vi driver tillväxten framåt och skapar jobb. Men än är vi inte nöjda, utan ser många år av utvecklingsarbete framför oss! säger Sara Bruce, huvudman och utbildningsansvarig.

Våra pedagoger är utbildade i första hjälpen och brandskydd
 
Varje år  har alla som arbetar på Lysande förskolan genomgått både brandutbildning och utbildning i HLR/första hjälpen för barn. 

Utbildning och fungerande rutiner är två centrala delar i Lysande Förskolans säkerhetsarbete. 
Läs mer om vårt systematiska kvalitetsarbete här >>