Hämta och lämna

Vilka öppettider har ni på Lysande förskolan?

Vi öppnar klockan 07:00 i Sundbyberg och klockan 07:30 på Gärdet. Vi stänger klockan 17:30. Vi kan hålla öppet längre om du har behov av det. Hör i så fall av dig till förskolechefen på ditt barns förskola. 

Hur många timmar kan mitt barn vara på förskolan?
Ditt barn kan vara hos oss så många timmar som er familj behöver. På Lysande förskolan är vi flexibla och låter varje familj bestämma över lämnings- och hämtningstiderna. Om du är föräldraledig med ett mindre syskon har ditt barn rätt att vara hos oss 30 timmar i veckan. Varje familj väljer själv om dessa timmar fördelas över 4 eller 5 dagar.

Varför vill ni hålla hämtning och lämning kort?
Vi eftersträvar en så kort och markerad lämning och hämtning som möjligt. Det gör vi för att pedagogen behöver fokusera på barngruppen. Om du vill prata löngre bokar vi gärna ett möte!