Varför pratar man inte om trotsålder på Lysande Förskolan?
Hos oss pratar vi inte om "trotsåldrar"  vi pratar i stället om utvecklingsfaser. Vi ser det som att barnet i vissa åldrar intensivt utvecklar sitt språk, sin nyfikenhet, sin personlighet och sin vilja. Det kan vara jobbigt och frustrerande för barnet, och som vuxna är det då vårt ansvar att se till att barnet känner sig förstått, sett och bekräftat i sin utveckling.