Önskemål och synpunkter

Har du förslag på hur Lysande Förskolan skulle kunna utvecklas och bli ännu bättre? Vi tar gärna emot dina synpunkter och önskemål! Antingen kan du höra av dig till en pedagog på ditt barns avdelning, kontakta Sara Bruce på sara.bruce@lysandeforskolan.se eller använda formuläret här nedanför.

Vad händer sedan?
Alla synpunkter tas emot av Lysande Förskolans huvudman Sara Bruce som dokumenterar dem. Därefter görs en handlingsplan för hur vi ska gå vidare. Kan vi åtgärda bristen, på vilket sätt och när? Ett datum sätts också för när ärendet ska följas upp. Vid uppföljningen utvärderar vi om bristen har blivit avhjälpt eller om den finns kvar. 


Rutiner för att ta emot och utreda klagomål samt synpunkter-

På Lysande Förskolan välkomnar vi alla synpunkter och klagomål. Vi tror att vi genom att ha en öppen dialog om brister i vår verksamhet har goda chanser att se till att vår förskola blir så bra som den bara kan bli. Här beskriver vi våra rutiner för klagomålshantering.
Lämna klagomål och synpunkter
Föräldrar, personal och utomstående kan lämna synpunkter
• Via unikum som är vår digitala plattform för kommunikation med hemmet.
• Genom att mejla till info@lysandeforskolan.se
• Direkt till Rektorn - genom besök, via telefon eller mejl

Du som vårdnadshavare har även rätt att lämna klagomål anonymt genom att lämna ett brev i en specifik postlåda som finns vid entren på förskolan. 

Du har även rätt att klaga anonymt via förskolerådsrepresentanter.