Vår verksamhetsidé

Lysande Förskolan AB startade år 2010 och är en fristående förskola som drivs av huvudman Sara Bruce. Lysande Förskolans verksamhetsidé är att driva en förskoleverksamhet med hög kvalitet och pedagogisk nivå i Sundbybergs kommun.

Lysande Förskolans mål är att bekräfta barnen i deras uttryck och utveckling, och på så sätt hjälpa dem att stärka sin självkänsla och sin sociala kompetens. Förskolan ska alltid fokusera på barnens bästa genom omsorg, lärande,  glädje,  trygghet,  gemenskap,  respekt,  förståelse och empati. Vi vill att barnen ska må bra och bli trygga,  empatiska,  ansvarstagande och självständiga människor med en god förståelse för allas olikheter.

Hela Lysande Förskolans verksamhet är genomsyrad av ett hälsotänkande. Detta gäller alltifrån mat, rörelse och skapande till vila och avkoppling. Hos oss är vi flexibla och verkar för att allt ska vara möjligt.