Sara Bruce Sara Bruce

Sara Bruce är rektor, huvudman och utbildningsansvarig för Lysande Förskolan . Hon examinerades år 1983 som speciallärare med inriktning mot barn med funktionsnedsättningar och i behov av särskilt stöd.

Sara har lång erfarenhet som pedagog och verksamhetsansvarig i både skola och förskola. År 2011 startade hon Lysande Förskolan med ambitionen att ge barnen en miljö som utmanar, inspirerar och lockar dem att utvecklas i sin fulla potential. Målet är att barnen ska bli trygga, glada, empatiska, ansvarstagande och självständiga människor med en god emotionell förståelse för allas olikheter.