Emotionell Pedagogik i praktiken - så fungerar det!

LF-Emotionell Pedagogik®  är mer än bara en pedagogisk modell. Den är ett grundläggande förhållningssätt gentemot barn och barns utveckling. Det viktigaste inom LF-Emotionell Pedagogik®  är att varje barn bemöts med förståelse, respekt och kärlek av alla pedagoger.

Sara Bruce är grundare till LF-Emotionell Pedagogik
®  och handleder Lysande Förskolans medarbetare i det dagliga arbetet. Hon beskriver hur pedagogiken fungerar i den dagliga verksamheten på våra förskolor.

- En pedagog som arbetar enligt LF-Emotionell Pedagogik
®  får aldrig någonsin konfrontera, ryta åt eller bestraffa ett barn. Det är vår övertygelse att alla barn gör så gott de kan och handlar efter sin bästa förmåga, säger Sara.

LF-Emotionell Pedagogik
®  baseras på kunskapen om att negativ respons eller tillrättavisningar inte gynnar små barns förståelse eller lärande.
- Tvärtom ser vi att positiv respons och beröm utvecklar barnets lärande på ett mer effektivt sätt, säger Sara som har studerat hjärnans utveckling fungerar under barnets första år i livet.

- Inom LF-Emotionell Pedagogik
®  ser vi barnets olika handlingar och beteenden som olika sätt att uttrycka sig och utvecklas. På Lysande Förskolan har alla pedagoger därför en viktig roll i att finnas till hands för att kunna förklara samband, för att visa vad som är rätt, för att uppmuntra och utmana barnet på ett sätt som är anpassat till barnets personlighet, mognad och utvecklingsfas, säger Sara. Hon beskriver att alla pedagoger arbetar i tre steg:

Steg 1: närvara - observera - reagera - bemöt - handled
Steg 2: bekräfta - kompromissa - krama - våga
Steg 3: beröm - följ upp

Bemötandet är också oerhört viktigt På Lysande Förskolan.
- Vi tänker alltid mycket på hur vi bemöter barnen och vilket språk vi använder, både när vi talar till dem och om dem. Till exempel är det förbjudet att säga "sluta!", "vad är det för dumheter!" eller "titta på mig när jag pratar!" om ett barn till exempel väsnas eller slåss. Vi vill alltid prata med barnet på ett respektfullt sätt och förstå vad barnet känner och tänker.

Inom pedagogiken talar man inte heller om konflikter eller trots eftersom man inte tror att barn medvetet skapar bråk eller vill sätta sig på tvären.
- Att förbeda barnet, att konversera med det i alla lägen och att vara flexibel är tre grundläggande värderingar i LF-Emotionell Pedagogik
® , säger Sara.

Är du intresserad av att veta mer? Välkommen att kontakta Sara Bruce på sara.bruce@lysandeforskolan.se.