Vad innebär Emotionell Pedagogik?

LF-Emotionell Pedagogik®  är ett unikt pedagogiskt koncept som grundats och utvecklats av Lysande förskolans huvudman Sara Bruce. Alla pedagoger på Lysande Förskolan har utbildats i och arbetar utifrån pedagogiken. LF-Emotionell Pedagogik®  fungerar som ett komplement till förskolans läroplan Lpfö 18 och kretsar kring fyra värdeområden:

1. Bemötande och bekräftelse
LF-Emotionell Pedagogik
®  bygger på kunskapen om att det är i förskoleåldern, under barnets första sex år, som dess känslomässiga utveckling grundläggs. Om barnet under dessa år blir bekräftat och bemött med empati och glädje av alla vuxna runtomkring ger vi det en fantasisk möjlighet att växa upp till en empatisk, trygg och lysande ung person!

2. Kunskap och modern terminologi
LF-Emotionell Pedagogik
®  förutsätter att pedagogen har en omfattande kunskap om hjärnans utveckling och om hur barnet utvecklas både fysiskt och känslomässigt i början av livet. Med hjälp av dessa kunskaper vågar vi utmana gamla teoretiska synsätt och omoderna begrepp. Hos oss pratar vi till exempel inte om trotsålder och vi skulle aldrig tillämpa 3-dagarsinskolning. 

3. Förståelse och motivation
Utgångspunkten i LF- Emotionell Pedagogik
®  är att förståelse är en förutsättning för allt lärande och allt växande. Det handlar både om barnets förståelse för sig själv, sin omgivning och sitt sammanhang men också och om pedagogens förståelse för det enskilda barnet och hur man kan motivera det utifrån dess egenskaper och intressen. Hos oss är konversationen därför viktig, både för att förklara och för att förstå. 

4. Flexibilitet och respekt
Inom LF-Emotionell Pedagogik
®  finns inga hårda regler eller föråldrade principer. I stället betonas tid, närvaro och ett flexibelt förhållningssätt. Det som sker ska ske på barnets egna villkor, i ett lugnt tempo. Vi förklarar alla  rutiner, och möter barnets önskemål och behov. På så vis ger vi alla barn konstruktiva och livslånga verktyg för relationsbyggande. Vi vill uppmuntra till barnets inflytande, medbestämmande och kreativa förmåga. Barnet ska känna sig helt fritt att förmedla sina behov, ta plats och utan begränsningar välja sina egna uttryck i livet.

Emotionell Pedagogik i praktiken
- så fungerar det!


LF-Emotionell Pedagogik®  genomsyrar varje del av barnets förskoletid och präglar såväl inskolning som det dagliga bemötandet. Läs mer om hur det fungerar här.