<< tillbaka till startsidan

Känslokoll på Kristallen

Under hösten 2015 har Kristallens avdelning på Lysande förskolan i Sundbyberg haft känslorna i fokus. Varje vecka har barnen arbetat med en ny känsla som fått löpa som en röd tråd genom de pedagogiska aktiviteterna. Lisa Gref, avdelningsansvarig pedagog på Kristallen, berättar mer om projektet som gett barnen verktyg att prata om vad de känner och tycker.

Berätta om ert känsloprojekt!
- Eftersom Kristallen var en ny sammansatt barngrupp efter sommaren bestämde vi oss för att arbeta med sammanhållningen och gruppdynamiken. Vi ville att alla barn ska känna att de vågar visa vilka de är och vara bekväma att uttrycka sig bland kompisarna. Eftersom känslor uppstår hela tiden blev det ett bra tema.

Hur har ni arbetat konkret?
- Vi introducerar en ny känsla varje måndag. Nu senast har vi jobbat med känslan arg. På samlingen låter vi barnen själva beskriva vad känslan innebär. Varför blir man arg? Hur kan man stötta den som är arg? Vi pedagoger intervjuar varje barn och tar kort på när de visar hur de ser ut när de är arga. Sedan klistrar vi upp intervjun och bilden på ett färgat papper. Barnet får själv välja en färg som det förknippar med känslan. Vi har också en sol på väggen där barnens reflektioner står nedskrivna i varje stråle. Solen får alltid en färg som passar bra till känslan. Nu är den till exempel röd när vi pratar om ilska.

Vad tycker barnen om projektet?
- Vi har fått jättebra reaktioner! Vi upplever att alla barn reflekterar mer kring känslor, och att de även kan koppla det vi pratat om på samlingen till en konkret situation under dagen, till exempel när någon ramlat och slagit sig. ”Hur var det nu man kunde göra för att trösta någon som är ledsen?”  Barnen vill också gärna titta på fotografierna och höra vad de själva har sagt i intervjuerna. Vi får läsa många gånger! Även barnen på våra andra avdelningar stannar upp och tittar på bilderna när de går förbi. Det verkar som att känslorna engagerar alla.


Text och bild: Petronella Törnevik
Publicerad 2015-10-21

Lisa Gref, pedagog
Lisa Gref, pedagog