Önskemål och synpunkter

Har du förslag på hur Lysande förskolan skulle kunna utvecklas och bli ännu bättre? Vi tar gärna emot dina synpunkter och önskemål! Antingen kan du höra av dig till en pedagog på ditt barns avdelning, kontakta Sara Bruce på sara.bruce@lysandeforskolan.se eller använda formuläret här nedanför.

Vad händer sedan?
Alla synpunkter tas emot av Lysande förskolans huvudman Sara Bruce som dokumenterar dem. Därefter görs en handlingsplan för hur vi ska gå vidare. Kan vi åtgärda bristen, på vilket sätt och när? Ett datum sätts också för när ärendet ska följas upp. Vid uppföljningen utvärderar vi om bristen har blivit avhjälpt eller om den finns kvar.